Местопроизшествието е посетено от дежурна оператвна група, извършен е оглед и е образувано досъдебно производство по чл. 330, ал. 1 от Наказателни кодекс, разпоредбата на който е следната: "Който запали сграда, инвентар, стоки, земеделски или други произведения, гора, машини, рудник или друго имущество със значителна стойност, се наказва за палеж с лишаване от свобода от една до осем години". Законодателят е квалифицирал палежите като престъпления, извършени по общоопасен начин или с общоопасни средства.