Срещата разговор бе инициирана от учителя по биология и химия Диляна Ватова и завеждащия Детски отдел в читалищната библиотека Димитрина Иванова, по повод петдесетгодишния юбилей на учебното заведение и 150 години от създаването на Менделеевата таблица. Във връзка с кръглата годишнина ЮНЕСКО обяви 2019 за година на Менделеевата таблица..

По стара българска традиция, гостенката бе посрещната с хляб и мед от учениците и организаторите на срещата. На събитието присъствахаДаринаХристова – ст. експерт в РУО – Враца, Галя Богданова и Аделина Фикова, директор и зам.- директор на училището партньор.

Библиотекарят Димитрина Иванова представи пред присъстващите пътя на доцент Спасова от училищната скамейка до Менделеевата таблица. От своя страна учениците от 7-а клас разказаха за живота и научното наследство на създателя на периодичната система, великият руски учен енциклопедист - Дмитрий Иванович Менделеев.

Доц. д-р Мария Спасова е първата и единствена българка, включена под номер 51 в периодичната система за млади химици. Тя получи признание и отличие от Международния съюз по чиста и приложна химия (IUPAC) в областта на химическите науки, като представлява химическия елемент антимон (Sb) и е включена под номер 51 в периодичната система за млади химици. Най-голямото постижение на доц. Спасова досега е създаването на апарат за нановлакна, които се използват в съвременната медицина, включително за лечение на рак.

Мария Спасова разказа на учениците за своите учители и преподаватели, които я откриват за науката. Тя им представи най-интересните момента от своята работа, като отбеляза, че в процеса на разработването на различните идеи, екипът учени се интересува най-вече от процесите, протичащи в природата. Особено внимание Мария обърна на ролята на полимерите и тяхната употреба в ежедневието. Тя обясни на учениците, че трябва да се сведе до минимум употребата на полимерни продукти. Мария показа по какъв начин се унищожават животинските видове, и как тези продукти замърсяват околната среда, поради своята неразтворимост.

Най-интересният момент от срещата за бъдещите химици бе сами да се докоснат до магията, наречена химия. Първият опит Мария демонстрира заедно със своя малък асистент, петгодишният й син Марти.

Докато свещенодействаха с химичните вещества, Мария каза, че до края на юли 2019 г., 118 млади химици от цял свят (колкото са елементите в периодичната система), които изпълняват мисията и основните ценности на IUPAC, ще бъдат отличени и включени в тази периодична система. От всички номинирани до този момент са отличени общо 24 млади учени.

След края на интересното пътуване в дебрите на нановлакната и полимерите, доц. Спасова благодари на домакините за поканата и изрази задоволство от интереса на младите хора към химията и научните предизвикателства. Тя им пожела да не се страхуват да поемат пътя на науката, защото те са бъдещите млади учени на България.