Според Наредбата за придобиване, притежаване и отглеждане на кучета, преминаването на животните през градинките и парковете, които не са определени за разходка, както и на останалите обществени места може да става единствено на повод с дължина не повече от 1,5 м, а при животните с тегло над 10 кг - с намордник, като той няма да е задължителен за животните, чийто здравен статус не го позволява. От поставянето на намордник са освободени и кучетата водачи, както и животните, които са пуснати на местата, определени за разходката им.