На първата сбирка присъстваха осем доброволци, три от които дами. Главният експерт "Сигурност и отбранително-мобилизационна подготовка" в Община Мездра Добромир Александров заяви, че в момента има 10 доброволци, но процедурата по набиране на нови членове е отворена и се очаква да постъпят още заявления. Съгласно изискванията от Наредбата за създаване на доброволческо формирования, Община Мездра има право на такова в състав от 20 души.

„Това е първоначалното обучение на доброволческото формирование, което ще протече в два модула и след като ги преминем, съответно ще ни дадат право да участваме в акциите и да помагаме на пожарната служба. Основното, което е залегнало, е запознаване с устройството на автомобила, начини на гасене, видовете пожарогасители и работата с тях, организация на самото формирование, структурата, организацията като цяло на формированията в България и взаимодействието със службите – пожарна, полиция, ВиК и спешна помощ”.

Относно необходимостта на доброволческото формирование, Александров допълни, че е необходимо да се популяризира дейността им сред населението и в селата, тъй като това е граждански дълг на всеки човек.

Във връзка с обучението, началникът на Районната служба - гл.инспектор Васил Иванов, уточни, че предвидените модули са напълно достатъчни.

„ Първоначално смятам, че това обучение е достатъчно. Тъй като доброволците ходят на работа, не може много да ги отделяме. Ние тук ще ги обучим за най-важните неща, за които ще бъдат ползвани –бедствия и аварии, най-вече при големи горски пожари и наводнения.”

Началникът поясни, че доброволческото формирование може да бъде използвано и при потушаването на пожари в големи сгради, но само извън тях, тъй като доброволците не могат да влизат вътре. Тяхната помощ ще бъде необходима извън горящата сграда.

Във връзка със зачестилите пожари в страната, Иванов предупреди, че винаги има опасност от пожари, тъй като в района ни има много гори, тревата е суха и всяко едно недобросъвестно действие може да предизвика пожар. По този повод, той обясни и кои са най-важните действия при възникване на огнище и начините за потушаването на огъня.

„Най-важното е да има много хора. Многото хора помагат. Страшното е, че огънят е с голяма площ, и от низов, както гори долу, може да се прехвърли във върхов и тогава става много опасно. Машините могат да влязат донякъде, но след това трябва да се използват тупалки, лопати, пръскачки. Това засега е най-доброто” – допълни Иванов.

Междувременно, след завръщането на екипа от огнеборци, доброволците направиха и своето първо бойно кръщение. Те се запознаха с устройството на автомобила, с различните видове шлангове и работата с тях. За да се убедят, че в резервоара на пожарната има 4 т вода, няколко от тях се покатериха по специализирана стълба и надникнаха в люковете.

Истинско предизвикателство бе сами да изпробват работата с шланга, настройките на различен режим на разпръскване, и силата на водната струя, при използването им.