"Вековният дъб-цер в с.Скравена повече от 500 г. съжителства с манастира „Св. Николай“ и го закриля в уникална прегръдка. Вплели корени заедно, споделят бури, история, събития. Те са нашата родова памет.

Сега вековното дърво спешно се нуждае от помощ. Необходими са бързи действия за спасяване на загнилата му хралупа, отводни дренажи, защитна скара, предпазващи корените, телескопични подпори на клоните, почистване от сухите клони и нашествието от зелени мравки, други спасителни операции от сертифицирани специалисти. Дървото е ударено от гръм със сериозни последици.

Сега е наш ред да спасим вековното дърво, с която всички се гордеем!!!

Необходимата сума е 700 лв", пише в публикацията във фейсбук.

Набирането на сумата стартира в офиса на фондация „Съвременност“ в сградата на Дирекция „Бюро по труда“, ет. 2, офис 11. Тел: 0887710744",


Източник: balkanec.bg