Над 1 000 лв. струва обучението и оборудването и застраховката на един доброволец. Наскоро е взето решение целевите средство от държавата да се превеждат в кметствата в началото на годината, за да могат кметовете да планират необходимите дейности, заяви Николов.

Комисар Николай Димитров, директор на Регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението” във Враца, обясни, че разпределението на доброволците е в съответствие с броя на жителите в населеното място. Всеки кмет може да увеличи тази бройка, но за увеличението не може да разчита на бюджетно финансиране. Димитров уточни, че в област Враца регистрираните доброволци са малко над 30 души.

Доброволни формирования от по 10 души има само в Борован, Роман и Хайредин, а доброволците в Мизия са само двама. Той акцентира върху факта, че има решение на Общински съвет - Враца за създаване на доброволни отряди, обявено е набирането на кандидати, но такива няма и добави, че "насила никой не може да бъде накаран да стане доброволец”, а за да се компенсира липсата им, в случаи на необходимост се разчита на отряди от съседни общини.

"Доброволците оказват неоценима подкрепа, не само на нас, а предимно на хората", посочи главен комисар Николов. По думите му последните примери са точно тук, в Мездра, когато са мобилизирани доброволци за преодоляване на щетите и последствията от бедствените ситуации.