Както вече сме Ви информирали, ремонтът започна в края на месец януари. Изпълнител на обекта е дружество по Закона за задълженията и договорите ДЗЗД "Огоста 2017" - Мездра.

"Идеята на фирмата изпълнител е до края на този месец да бъде подготвено и пуснато в експлоатация пространството около мемориала в градския парк. В момента там текат довършителни строителни работи. Финални дейности извършват и фирмите по озеленяването", поясни Цветков

Ремонтните дейности обхващат възстановяване и разширяване на зоните за отдих и спорт, цялостно благоустрояване с цел създаване на условия за активен и пасивен отдих на хора от всички възрасти. Също така се изгражда подземна и надземна инфраструктура, ландшафтно оформление и парково обзавеждане. Територията, предмет на настоящата реконструкция и благоустрояване, обхваща парково пространство с площ от 65 000 кв. м.

За реализиране на втория етап от проекта за реконструкция на градския парк Община Ботевград осигури 539 630,70 лв. (без ДДС) от собствени приходи. Срокът за неговото изпълнение е до края на месец септември.