През това време също така ще могат да присъстват на поредица от онлайн специално подготвени лекции, където експерти и учени от цял свят споделят своите знания за широк спектър от теми в областите на теоретичната и експерименталната физика на елементарните частици, инженерството и изчисленията. Повече за програмата можете да научите на информационната страница на ЦЕРН Summer Student, където има и подробни указания за попълването на СV, съдържанието на мотивационното писмо, академичната справка и референциите. В края на онлайн стажа участниците подготвят кратък отчет за работния проект, в който са участвали.

Кандидатите трябва да отговарят на следните условия: да имат поне 3 г. редовно обучение в университет, да не са работили преди това в ЦЕРН и да владеят добре английски; френският език е предимство. С избраните студенти ще бъде сключен договор и те ще получават стипендия, чийто размер още не е уточнен, но през 2020 г. е бил около 700 евро на месец.