Съгласно Решение №659-МИ/ 23.08.2019 г. на Централната избирателна комисия, размерът на възнагражденията на членовете на СИК/ПСИК е, както следва:

При произвеждане на първи тур:

* Председател - 100 лв., заместник-председател и секретар - 90 лв., член на СИК/ ПСИК - 80 лв.

* За участие в обучението на членовете на СИК/ПСИК от ОИК се изплаща допълнително възнаграждение в размер по 10 лв. на всеки участвал в обучението.

* За получаване на бюлетините и другите изборни книжа и материали, както и за подреждане на помещението за гласуване, се изплаща допълнително възнаграждение в размер по 15 лв. на всеки участвал.

* Членовете на СИК/ПСИК по чл. 444, ал. 1 Изборния кодекс, които представят протоколите на СИК/ПСИК и другите изборни книжа и материали в Общинската избирателна комисия (ОИК), съответно в Общинската администрация, получават допълнително възнаграждение, както следва:

- в размер на 25 лв. - в общини с брой на секциите до 350;

- в размер на 35 лв. - в общини с брой на секции от 351 до 1 000 (вкл.);

- в размер на 50 лв. - в Столична община.

При произвеждане на втори тур:

* Председател - 65 лв., заместник-председател и секретар - 60 лв., член на СИК - 55 лв.

* За получаване на бюлетините и другите изборни книжа и материали, както и за подреждане на помещението за гласуване, се изплаща допълнително възнаграждение в размер по 15 лв. на всеки участвал.

* Членовете на СИК/ПСИК по чл. 444, ал. 1 Изборния кодекс, които представят протоколите на СИК/ПСИК и другите изборни книжа и материали в ОИК, съответно в Общинската администрация, получават допълнително възнаграждение, както следва:

- в размер на 25 лв. - в общини с брой на секциите до 350;

- в размер на 35 лв. - в общини с брой на секции от 351 до 1 000 (вкл.);

- в размер на 50 лв. 0 в Столична община.

Възнагражденията на членовете на СИК/ПСИК не се облагат с данъци по Закона за данъците върху доходите на физическите лица.