По повод инициативата на ООН се организират мероприятия, събития, прояви и концерти, с които се засвидетелства съпричастност, разбиране, уважение и приемане на различните национални култури в името на диалога и развитието между всички нас.

Идеите, които предлагат от организацията, за това как може да се отбележи Световният ден на културното многообразие за диалог и развитие са:

- Посещение на художествена изложба или музей, посветен на други култури;

- Научаване на повече неща за друга религия;

- Планиране на международна филмова вечер;

- Слушане на музика от различна култура;

- Практикуване на спорт, свързан с различна култура (карате, крикет, йога…);

- Както и готвене на традиционни храни в компанията на приятели.

Източник: dariknews.bg