Човечеството винаги е отчитало военните загуби по броя на загиналите и ранени военни и цивилни, разрушените градове и инфраструктури, а околната среда остава тиха и невидима жертва на войната. За спечелване на войната се закопават кладенци, изгарят се посеви, изсичат се гори, унищожават се земи и се избиват животни.

Програмата на ООН по околната среда (United Nations Environment Programme – UNEP) е установила, че през последните 60 години, най-малко 40 на сто от всички вътрешни конфликти са били свързани с експлоатацията на природните ресурси, независимо дали става дума за ценни ресурси като дървесина, диаманти, злато и петрол, или за оскъдни ресурси като плодородна земя и вода.

ООН отдава голямо значение на дейностите в областта на опазването на околната среда. Програмата има за цел да превърне тези дейности в част от предотвратяването на конфликтите, в стратегии за укрепване на мира, за да не могат природните ресурси, които осигуряват адекватен стандарт на живот и правилното функциониране на екосистемите, да бъдат повредени или унищожени.

Източник: chernomore.bg