Детско полицейско управление отвори врати в СОУ „Иван Вазов” - Мездра. Това стана в рамките на едноименната програма на Министерството на вътрешните работи, която стартира днес в цялата страна. По програмата ще бъдат открити общо 199 детски полицейски управления в България.

Целта на инициативата е чрез теоретични и практически занимания децата да придобият умения за оказване на детска полицейска лична защита, безопасност на движението по пътищата, на долекарска помощ, здраве, етика и право и др.

По повод откриването на Детското полицейско управление в гимназията бе подписано споразумение за съвместно сътрудничество между ръководството на учебното заведение и РПУ - Мездра, а малките доброволци положиха клетва и получиха нови тениски с логото на кампанията и светлоотразителни жилетки.

Програмата „Детско полицейско управление” е с продължителност две години, като изпълнението й ще стартира реално наесен. Формата на обучение е извънкласна, а занятията ще се провеждат по предварително изготвен и утвърден от началника на полицията и директора на учебното заведение график, веднъж седмично, считано от 1 октомври до 1 юни на съответната учебна година. Темите ще бъдат съобразени с възрастта на децата, регионалната специфика, традиции и култура.

Програмата ще се реализира в партньорство с Районната прокуратура, Транспортна полиция, Община Мездра, БЧК и други външни лектори.