За всички гости на Нощта в музея бе подготвена програма с мажоретни танци, народни песни и хора, изпълнени и клуб по спортни танци "Астра", от певческа група "Пъстренец Junior" и танцов ансамбъл "Младост" ". Експонатите зад витрините оживяха в ритъма на ръченицата.

Почетен гост на събитието бе Елеонора Ангелова – правнучка на бежанец от Македония по време на борбите за национално освобождение. Елеонора дарява наследените от прадядо й Митьо и от дядо й Тольо Сотиров керамични стомни, жетварски съд за супа, ямурлук, порцеланов сервиз от началото на миналия век, часовници, накити и още много други старинни вещи.

„Това е наследство - частица от моето семейство трябва да се запази и бъде видяно от повече хора, казва Ангелова. Исках да направя това за моя роден град, чувствам се привързана към него.”