Последователно ще бъдат извършени дейностите: освобождаване от отпадъци на зоните извън депото; оформяне на тялото на отпадъците чрез пре-депониране и уплътняване; подравняване на откосите и платото с постигане на заложените параметри; изграждане на газоотвеждаща система; полагане на водонепропусклив геосинтетичен слой (геоглинен екран); нанасяне на рекултивиращ слой и извършване на биологична рекултивация в обхвата на депото, вкл. и оформяне на изолационен пояс около него, както и създаване на система за мониторинг.

Общата стойност на проекта е 1 223 816, 36 лв., от които 1 040 243, 91 лв. от Европейския фонд за регионално развитие и 183 572, 45 лв. национално съфинансиране от Държавния бюджет на Република България.