С определение от 26 септември 2016 г. на Окръжен съд - Видин производството по делото е прекратено и то е изпратено на Върховния касационен съд (ВКС) с предложение за промяна на подсъдността, основавайки се на обстоятелството, че преобладаващата част от подсъдимите, свидетелите и вещите лица живеят в Монтана и София.

От пресцентъра на съдебната институция съобщиха, че ВКС е приел, че посоченото законово основание за промяна на местната подсъдност не е налице. От информацията за местоживеенето на лицата, включени в списъка за призоваване към обвинителния акт, става ясно, че от общо 239 лица - обвиняеми и свидетели, на територията на съдебния район Видин, адреси за призоваване имат 66 лица, на територията на съдебния район Монтана те са 53-ма души. На територията на съдебния район на Софийски градски съд са 66 лица, а останалите 54-ма имат адреси за призоваване из цялата страна.

В мотивите на ВКС пише, че по настоящото дело броят на участниците в производството, живеещи извън съдебния район на Видин, е приблизително по равно разпределен в съдебните райони на София, Монтана и останалите съдилища на територията на България. Поради това промяната на подсъдността чрез възлагането й на което и да е от тези съдилища не може да доведе до преодоляване затруднението на преобладаващата част от участниците в процеса. Тя просто би прехвърлила неудобството от пътуване от една част върху друга част от тях.

С определение по касационното частно дело тричленен състав на Върховния касационен съд определи делото за взрива в завод "Миджур“ край Горни Лом, да се разгледа от Окръжен съд - Видин. Определението не подлежи на обжалване. Очаква се то да бъде насрочено във видинския Окръжен съд и най-после съдебният процес да започне.