Разрешението следва да бъде осигурено 24 часа в денонощието. Чрез тази мярка ДАНС ще има възможността да наблюдава всички, които са възпитаници на учебните заведения в страната. От Агенцията ще знаят какво учат учениците, в кое училище, дали са прекъснали, какъв е успехът им.

Засега не се посочват в конкретика причините и мотивите, поради които ДАНС иска да получи този достъп до данните от МОН. Знае се само, че исканата информация за учебното положение на децата е чувствителна, а личните им данни се ползват от специална закрила. Разрешението се урежда с проект на специална инструкция между МОН и ДАНС, която е публикувана за обществено обсъждане. От нея става ясно, че достъпът се осигурява "за справочна дейност".

Държавната агенция планира да наблюдава няколко регистъра с документи, сред които са тези, за завършено основно и средно образование и/или степен на професионална квалификация, за завършилите студенти и докторанти, на всички действащи и прекъснали студенти и докторанти по степени на обучение и по професионални направления, националната електронна информационна система за предучилищното и училищното образование, както и информация за преместване на децата и учениците от едно учебно заведение в друго.

На този етап не става ясна целта на тази нова мярка, от страна на ДАНС. Планирано е служителите на агенцията да влизат в системата на МОН от "автоматизирани работни места", които ще се ползват единствено за въпросната справочна дейност, се казва в инструкцията.