От месец юни т.г. до момента той бе временно преназначен за зам.-директор и началник на отдел „Криминална полиция“ в ОДМВР – Монтана. През 17-годишната си кариера в областната дирекция е изпълнявал длъжностите дознател, началник на РУ – Монтана, директор ОДМВР – Монтана, гл. разследващ полицай в отдел „Досъдебно производство“ на областната дирекция и началник сектор „Разследване“ в РУ – Монтана.