НАП преброява, описва и сравнява сумите в касата с посочените в счетоводните отчети. При 271 от дружествата проверяващите са установили несъответствие за близо 216 млн. лв.

В 33 от фирмите данъчните са открили необосновани липси на средства на обща стойност почти 27,8 млн. лв., като при тях проверката продължава. Освен това общо 11 588 рискови дружества са получили електронни писма или обаждане от Информационния център на НАП. Целта е фирмите да бъдат насърчени доброволно да прегледат отново счетоводните си документи и да направят корекции в годишните си финансови отчети, в случай че не всички суми са действително налични в касите им.

Много от дружествата, допуснали технически грешки, са се възползвали от предоставената им възможност, като са коригирали сами данните и са подали счетоводните си отчети отново.