Д-р Димитър Кътев е зъболекар от 1982 г., първо е разпределен в Роман, откъдето е, а от 1986 г. работи във Враца.

Монополът е основният проблем на българското здравеопазване, посочи Анатолий Кънев, член на Управителния съвет на Сдружението, което е алтернативно на Българския зъболекарски съюз. Според Кънев при наличие на монопол в дадена област, няма развитие.

Според него трябва да се създаде Камара на зъболекарите и да има повече от една здравна каса, да има яснота при остойностяване на услугите и на нейна база да се определят държавните средства за дентална медицина. В момента според него не е ясно как се определят парите, предвидени за здравеопазване, които в страната са 4,5 процента от БВП. Той посочи още, че в Европа процентът варира между осем и 11 на сто.