Първо се появи черният лешояд Рига, който е освободен през септември 2018 г. в района на гр. Котел. Интересното е, че той зимува в Южна Гърция, а през април 2020 г. отново се завърна в България. Тук предприе големи скитания в различни части на страната и така достигна до района на ПП „Врачански Балкан“.Няколко дни след това тук долетя и черният лешояд Кутелк, който е освободен през март 2019 г. в ПП „Сините камъни“ над гр. Сливен. На по-късен етап двата черни лешояда започнаха да се движат заедно.

Данните показват, че птиците облитат и активно опознават тези нови за тях райони в Северозападна България. На 11.05.2020 г. за няколко часа те са направили и „разходка“ до съседна Румъния в района на гр. Турну Северин и след това са се върнали да нощуват край гр. Враца.

Рига, а след това и Кутелка намериха площадката за подхранване за лешояди над с. Долно Озирово и на няколко пъти се храниха на нея. Това е първото хранене на тази площадка на черни лешояди освободени по проект "Нов живот за лешоядите" LIFE14 NAT/BG/000649. Ден по-късно, освен двата картала, се наблюдава и трети, немеркиран млад черен лешояд, който най-вероятно е от единствената за момента действаща гнездова колония на този вид на Балканския п-ов в Национален парк „Дадя“ в северна Гърция.

© greenbalkans.org

Черният лешояд е изчезнал преди повече от 70 години от територията на природен парк „Врачански Балкан“ – присъствието му в района дава надежда на експертите, че неговото завръщане е реално постижимо.