Археологическите разкопки ще продължат 65 работни дни (без събота и неделя). Наемането на работници става чрез граждански договори, които се сключват за срок от един календарен месец. Заплащането се извършва два пъти месечно – в средата и в края на месеца. Чистият размер на ежедневното възнаграждение е 30,00 лв.

Работното време е от 6.30 до 12.30 часа, с две почивки по 15 минути (от 8.30 до 8.45 ч. и от 10.30 до 10.45 ч.).
Необходимите инструменти и пособия се предоставят и сдават в началото и в края на всеки работен ден.

Желаещите могат да се запишат до 23-ти август в Исторически музей – Ботевград или на тел. номер 0885441222 – доц. Торбатов. Осигурен е превоз до и от обекта. Точното време и място на тръгването ще бъдат уточнени допълнително. Връщането се осъществява след края на работния ден.


Източник: balkanec.bg.