Увеличението, което се предвижда в повечето от тях, ще бъде между 150 и 250 лева. То трябва да е факт от 1 юли, като ръководството, персоналът и синдикатите ще преценят дали същото да бъде получено под формата на увеличение на основната работна заплата, под формата на допълнително материално стимулиране или съчетание от двете, коментира още министър Ананиев. Важно е да подчертаем, че средните брутни работни заплати в тези 9 болници са между 1200 и 1400 лв. за професионалистите по здравни грижи, а на лекарите са значително по-високи, уточни той.

До момента представих Методиката за формирането на разходите за персонал и формирането на работните заплати пред ръководителите на девет от областните болници. Мога да определя Методиката като комплексен документ, който дава решения на много от въпросите относно формирането на възнагражденията на персонала, заяви министър Ананиев. Разходите за персонал трябва да бъдат не по-малко от 50% от общите приходи, които получава конкретното лечебно заведение. Освен това, допълнителните плащания за постигнати резултати не могат да надхвърлят 50% от общите разходи за персонал, с изключение на допълнително разпределение на приходите, които идват от клинични проучвания и от приходите от извършени услуги, утвърдени по ценоразпис на лечебното заведение. Трето, максималният индивидуален размер на допълнителното материално стимулиране за немедицинския персонал не може да надхвърля 80% от основната заплата, а за медицинския персонал не може да надхвърля три пъти размера на основната работна заплата, каза още министър Ананиев.

По думите му картината в различните болници е различна и затова не може да се говори в абсолютни числа, тъй като те обслужват различен брой пациенти, нива на компетентност и структури и имат различни приходи. Той посочи, че важен акцент в методиката е и съотношението при определянето на работните заплати между санитар, професионалист по здравни грижи и лекар да бъде 1:1,7:2,2. По време на посещението си Ананиев установил, че в различни лечебни заведения ползват различни механизми за сформиране на месечните възнаграждения.

Здравният министър коментира, че през септември предстои да бъде направен анализ на изпълнението на бюджета на НЗОК и в случай, че има спестен ресурс, той ще бъде насочен приоритетно към болничната помощ.