Допълнителното финансиране се извършва по реда на утвърдената за 2018 г. Методика за субсидиране на лечебните заведения.

Всяка година Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) подготвя и представя в Министерството на здравеопазването (МЗ) списък на общински болници в труднодостъпни и\или отдалечени райони, отговарящи на определени критерии, в съответствие с чл. 106, ал. 3 от Закона за лечебните заведения.

Основните критерии при изготвянето на списъка с общински болници, които да получат субсидии, са отдалечеността на повече от 40 км. от областното здравно заведение, възрастовата структура на населението, медицинският екип, който обслужва населеното място.

Болницата в Берковица попада в този списък с още 65 други болници, сред които Белоградчик, Козлодуй, Мездра и др.