Монетата ще се продава в Българската народна банка - на две каси на пл. "Княз Александър I" № 1 и четири каси в Касов център на БНБ на ул. "Михаил Тенев" № 10, както и в офиси и клонове на Банка ДСК АД, Първа инвестиционна банка АД, Райфайзенбанк (България) EАД, Тексим Банк АД и Централна кооперативна банка АД.

В периода от 27 до 29 юни 2022 г. включително всеки клиент ще може да закупи от Българската народна банка по 1 монета. След това възпоменателната монета "Паисий Хилендарски - два златни лева" ще се продава без ограничения.

Лицата, които закупуват възпоменателни монети, следва да са пълнолетни.