След като приключиха на процедурите за възлагане на обществени поръчки по Закона за обществените поръчки (ЗОП) в близките дни ще започне ремонт на 22 улици - 5 в гр. Мездра и 17 в съставните села на общината. Това са:

• ул. „Петър Берон“, ул. „Васил Левски“, ул. „Веслец“, ул. „Цанко Церковски“ и ул. „Софроний“ в гр. Мездра,

• ул. „Мир“ в с. Игнатица,

• ул. „Искър“ в с. Брусен,

• ул. „Славчо Евтимов“ в с. Типченица,

• ул. „Еделвайс“ и ул. „Пирин“ в с. Върбешница,

• ул. „Георги Димитров“ в с. Дърманци,

• ул. „Топка Илиева“ в с. Руска Бела,

• ул. „Васил Левски“ в с. Царевец,

• ул. „Иван Григоров“ в с. Ребърково,

• ул. „Христо Ботев“ в с. Ослен Криводол,

• ул. „Бачо Киро“ в с. Боденец,

• ул. „Димитър Тодоров“ в с. Долна Кремена,

• ул. „Божур“ в с. Моравица,

• ул. „Ален мак“ в с. Лик,

• ул. „Кирил и Методий“ в с. Лютидол,

• ул. „Стара планина“ в с. Лютиброд

• ул. „Димитър Благоев“ в с. Зверино.

Същевременно ще бъде извършен ремонт на тротоарите по ул. „Георги Димитров“ в с. Горна Кремена и на площада в с. Очиндол, както и изпълнен вторият етап от изграждането на площад, градина за отдих и сцена за обществени мероприятия, детска и фитнес площадки в с. Оселна. С цел спазване на законовите изисквания за безопасност, ще бъдат доставени и нови съоръжения за игра за детските площадки в гр. Мездра.

Други 11 улици ще бъдат ремонтирани с целеви средства, отпуснати с ПМС №229/ 2022 г.:

• ул. „Арда“ и улица в междублоковото пространство на ул. „Христо Ботев“ №90 в гр. Мездра,

• ул. „Дружба“, ул. „Кирил и Методий“ и ул. „Васил Коларов“ в с. Дърманци,

• ул. „Дружба“ в с. Старо село,

• ул. „Баба Тонка“ и тротоар на ул. „Георги Димитров“ в с. Горна Кремена,

• ул. „Васил Левски“ в с. Крета,

• ул. „Ал. Стамболийски“ в с. Зверино,

• ул. „Лиляна Димитрова“ в с. Игнатица.

Още 12 улици ще бъдат реконструирани с целеви средства, отпуснати с ПМС №49/2021 г.:

• ремонт на водопроводите по ул. „Йордан Куртев“ в с. Елисейна, ул. „Васил Левски“ в с. Царевец, ул. „Васил Коларов“ в с. Лик и ул. „Незабравка“ в с. Ребърково

• ремонт на ул. „Станке Димитров“ в с. Лютиброд,

• ул. „Иван Йончев“ в с. Типченица,

• улицата от Младежкия еколагер до м. „Пресветица“ в с. Очиндол,

• ул. „Георги Димитров“ в с. Моравица,

• ул. „Стара планина“ в с. Крапец,

• ул. „Христо Ботев“ в с. Долна Кремена,

• ул. „Христо Михайлов“ в с. Горна Бешовица

• ул. „Заводска“ в с. Злидол.

Междувременно е извършено проектиране - пълни работни проекти и издадени строителни разрешения, за цялостен ремонт (пътни настилки, тротоари и бордюри) на 17 улици в гр. Мездра, които от години са в изключително лошо състояние. Те ще бъдат реконструирани след приключване на дейностите по Проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД - Враца”, който се реализира в момента от „ВиК“ - Враца. Става дума за:

• ул. „Люлин“,

• ул. „Косматица“,

• ул. „Пирин“,

• ул. „Средна гора“,

• ул. „Оборище“,

• ул. „Добруджа“,

• ул. „Христо Смирненски“,

• ул. „Шипка“ (в участъка от ул. „Динко Петров“ до ул. „Ал. Стамболийски“),

• ул. „Първи май“,

• ул. „Георги Бенковски“,

• ул. „Стефан Стамболов“,

• ул. „Витоша“,

• ул. „Васил Априлов“,

• ул. „Стара планина“,

• ул. „Сердика“,

• ул. „Св. Патриарх Евтимий“ (в отсечката от ул. „Янко Сакъзов“ до ул. „Петко Каравелов“)

• ул. „Георги Кирков“ (в отсечката от ул. „Янко Сакъзов“ до ул. „П. К Яворов“).

Изпратено е искане до Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) за осигуряване на целеви средства за ремонта на горепосочените улици и ще бъде обявена обществена поръчка по ЗОП за определяне на изпълнител на тези обекти. Реконструкцията на въпросните улици ще бъде извършена поетапно, в зависимост от осигуреното финансиране от МРРБ.

Същевременно предстои да стартира ремонт на Детска градина „Слънчице“ (с количествено-стойностна сметка в размер на 168 735 лв.) и изграждане на спортна площадка в Професионална гимназия „Алеко Константинов“ (с бюджет 98 312 лв.) в гр. Мездра по проекти, одобрени за финансиране от Министерския съвет и от Министерство на образованието и науката, с които двете заведения кандидатстваха с подкрепата на Община Мездра.