Заявления се подават до 31 октомври в дирекциите "Социално подпомагане" по настоящ адрес, чрез персонален идентификационен код (ПИК), или електронен подпис в Системата за сигурно електронно връчване, а също и по пощата. Всеки желаещ да кандидатства може да получи необходимите документи за попълване на място в Дирекциите „Социално подпомагане” (ДСП), или да ги изтегли от страницата на Агенцията за социално подпомагане.

При разглеждането на заявленията се взима предвид дали човекът е с увреждане, дали има деца и т.н. Средномесечният доход за последните 6 месеца на кандидатите трябва да бъде по-нисък или равен на коефициент, базиран на възрастта и семейното им положение.

От социалното министерство поясняват, че увеличението на пенсиите от 1 юли тази година с 6,7% няма да се отрази на правото на достъп до този вид помощ.

До момента заявления за получаването й са подали 76 138 души. Първите одобрени заявления през юли ще бъдат изплатени след 15 август.

През отоплителния сезон 2019-2020 г. са били издадени 252 616 заповеди за отпускане на целева помощ за отопление на лица и семейства.