Финансирането е от Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", а първите договори по одобрените проекти ще бъдат подписани от зам.-министъра на труда и социалната политика и ръководител на Управляващия орган на програмата Зорница Русинова.

Официалното подписване на договорите ще се проведе на 9 май.

Със средствата се очаква да бъде оказана подкрепа на 6 167 души, които са в невъзможност за самообслужване. Парите се отпускат по операция: "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 2". Целта на подобни проекти е да се подобри качеството на живот и възможностите за социално включване на възрастните и хората с увреждания чрез осигуряване на мрежа от интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда и изграждане на подходящ капацитет за предоставянето им. Общият бюджет на процедурата е 45,7 млн. лева.