След издаването на разрешенията, частното здравно заведение сключило договори с НЗОК за оказване на болнична помощ по клинични пътеки за 2011 г. и за периода от началото на 2012 г. до края на 2017 г. По този начин то се облагодетелствало с 12 881 505 лв. за сметка на МБАЛ "Христо Ботев"

Ако бъде признат за виновен, Зортев може да получи наказание "лишаване от свобода" от 3 до 10 години, както и "лишаване от право да заема определена държавна или обществена длъжност". Наложена му е мярка за неотклонение "парична гаранция".

Обвинение е повдигнато и на бившия изпълнителен директор на МБАЛ "Христо Ботев" Владислав Иванов за това, че съзнателно е сключил неизгодна сделка и така ощетил с 137 060,71 лева управляваната от него болница.

Владислав Иванов е подписал договор за дългосрочен наем с частно здравно заведение, като му предоставил за ползване част от базата на държавната болница при значително по-ниски от нормативно определените цени.

Ако бъде признат за виновен, той може да получи наказание от 3 до 10 години затвор, "лишаване от право да заема определена държавна или обществена длъжност" или "лишаване от право да упражнява определена професия или дейност".

Светозар Луканов е предаден на съд за това, в качеството си на изпълнителен директор на МБАЛ "Христо Ботев" е изразходил ефективно бюджетните средства и с това ощетил болницата с 379 091,10 лв.

През 2014 г. той уведомил министъра на здравеопазването, че за болницата е необходимо спешно закупуване на нов компютърен томограф, като в писмото си посочил, че според постъпвали оферти необходимата сума възлизала на 784 000 лева .В действителност обаче Луканов не бил извършвал пазарни проучвания и в болница не били постъпвали оферти за такава апаратура.

След като от здравното министерство отпуснали исканите средства, той открил процедура по обществена поръчка с предмет: "Доставка, монтаж, предварителни изпитвания на апаратурата и обучение на персонала на 1 бр. компютърен томограф", като в обявлението била посочена прогнозната стойност на поръчката 784 000 лева без ДДС. В процедурата участвали двама кандидати, като разликата в предложените от тях цени варирала около 130 000 лв. За изпълнител на поръчката било избрано търговското дружество, предложило по високата цена.

След сключване на договора дружеството изпълнител възложило на фирмата производител на компютърния томограф да извърши доставката, транспорта и застраховката му, като съгласно този договор цената на апаратурата била в размер на 366 378,90 лева без ДДС. Разликата между стойността на компютърния томограф по договора за обществена поръчка и реалната му пазарна стойност била в размер на 379 091,10 лева.

По тази причина прокуратурата счита, че обвиняемият не е положил дължимите грижи по отношение на повереното му имущество, с което нанесъл значителни щети за дружеството.

Ако бъде признат за виновен, той може да получи от 3 до 10 години затвор, както и‚ лишаване от право да упражнява определена професия или дейност".