Кметският наместник на селото Димитър Цонков каза, че причината за изтичането на водата е в повреда на вретеното на спирателния кран. Първи на аварията са се отзовали хората от ловната хижа, в близост до язовира и са се опитали да отстранят повредата. Благодарение на бързата им намеса, повредата е отстранена. Наместникът допълни, че лицето, което отговаря за язовирите в общината, е Добромир Александров - гл. експерт „ Сигурност – ОМП“.

Въпросът е кога за последно е правена инспекция на съоръженията на въпросния язовир? Кой и защо е допуснал подобно безхаберие? Доколко въпросните „главни експерти” са експерти в сектора, който завеждат?