32 405 е броят на клиентите на ЧЕЗ, които за една година са преминали към безкасово плащане на сметките си за електроенергия. Компанията организира томбола с награди за безкасово платили клиенти всеки месец до края на годината. В томболите на ЧЕЗ има право да участва всеки битов потребител, който е плащал сметката си на каса, а след 23 юни 2008 г. е започнал да погасява задълженията си за консумирана електроенергия по безкасов начин. Всеки нов безкасово плащащ клиент ще може да участва в томболата в месеца, който следва непосредствено направеното безналично плащане. Участието става автоматично и не е необходимо да се попълва специален талон. Печелившите потребители ще бъдат уведомявани писмено, а имената им ще бъдат публикувани на Интернет страницата на ЧЕЗ България - www.cez.bg.