Според решение на Централната избирателна комисия (ЦИК) заразените или контактните, поставени под задължителна изолация към датата на изборите избиратели ще могат да гласуват в населеното място, където са карантинирани. Те ще може да дадат своя глас в подвижна избирателна секция, но само ако има такава, образувана за хора с трайни увреждания.

Кметът на общината или кметството в зависимост от броя на подадените заявления, определя със заповед времето за гласуване с подвижна избирателна кутия, като в рамките на изборния ден определят началото и края на гласуване на избирателите с трайни увреждания, време за окомплектоване на членовете с предпазни облекла, както и времето за гласуване на поставените под карантина и задължителна изолация.

При необходимост кметът на общината или РИК могат да поискат от ЦИК разрешение гласуването в ПСИК да започне в 5,00 ч. сутринта.

Поставените под карантина трябва да подадат заявление за гласуване с подвижна секции в периода от 26.09.2022 г. до деня на вота.