Новото професионално направление ще даде шанс на завършващите да развият собствен бизнес, предричат от Регионалното управление на образованието във Враца. Специалността ще бъде защитена и обучението по нея ще започне и при по-малък брой ученици.

На 16 февруари, съвместно със сдружението на пчеларите, родители и ученици, ще бъде проведена съвместна среща със специалисти агрономи, за да бъдат обявени новите специалности. Акцент ще бъде провокиране интереса у завършващите основно образование.