Отчетено бе засилване работата на младежките структури на организацията в малките населени места. Пример за това са наградените със значки "Млад отличник на БЧК" шестима доброволци от младежките структури от град Мездра и село Зверино. Общият брой на членовете на младежката организация е 150, а активните доброволци на структурата са 200.

Понастоящем БЧК - Враца има 4 500 членове, разпределени в 10 общински организации. Посочено беше още, че доброволчеството има своето престижно място в областната структура, с над 400 активни доброволци, като повечето от половината са млади хора, работещи в различни дейности, проекти и програми.

Като особено активна през последната година бе отчетена извършваната социално-здравна дейност на червенокръстката организация. Оказана е подкрепа на семейства в тежко социално положение, възрастни и самотни хора, на хора с увреждания, на деца в неравностойно положение, като броят на подпомогнатите е близо 20 000.

На отчетното събрание бяха набелязани и основните насоки, по които ще работи Областният съвет на БЧК във Враца през 2019 г.

На събранието присъстваха д-р Надежда Тодоровска, заместник-генерален директор, Робертино Маринов - заместник-областен управител на Враца, заместник-кметът на общината Петя Долапчиева, Гергана Михалчева - директор на секретариата на Областния съвет на БЧК, Илияна Филипова - изпълнителен директор на ТПП - Враца, директорът на Областната дирекция на МВР старши комисар Янко Янколов, представител на Турския червен полумесец в България, заместник-кметове и експерти от общинските администрации от областта.