Българският Червен кръст отбеляза Европейския ден на солидарност между поколенията - 29 април, като организира в аванс в 7 региона на страната засаждане на цветя, храсти и дръвчета. Един от тези региони бе Мездра. Доброволци от общинската и младежката червенокръстка организация, съвместно с възпитаници на градските училища „Христо Ботев”, „Кирил и Методий” и „Иван Вазов” и възрастни хора, засадиха рози в градинката при паметника на Васил Левски.

Целта на инициативата е да се насочи вниманието на обществото към нуждата от адекватни и устойчиви политики за възрастните хора в отговор на икономическите, демографските и социалните предизвикателства, пред които е изправен Европейският съюз, а солидарността между поколенията има ключова роля за тяхното развитие.

Освен в Мездра, екологичната акция се реализира в Благоевград, Добрич, Русе, Пловдив, Ямбол и Смолян. Към българската инициатива ще се присъединят и доброволци на Червения кръст от Босна и Херцеговина и Беларус.