Целта на организаторите на конкурса е да отличат, насърчат и популяризират използването на добри практики в дистанционното обучение на учениците от 1-ви до 12-ти клас. В конкурса могат да участват всички учители по всички учебни дисциплини, включени в учебните програми на МОН. Всеки учител може да бъде номиниран или да се самономинира, в една или повече категории.

Регистрацията в конкурса става чрез подаване на формуляр за кандидатстване.Крайният срок за регистрация е 30-ти юни 2020 г.

Ще се приемат линкове към мнения, референции, коментари от ученици и родители, подадени във Facebook, LinkedIn, учебни платформи или получени по имейл; резултати от тестове, линкове към материали и видеоматериали.

Конкурсът ще определи носителите на 4 отличия в няколко категории.