Празничните ритуали се проведоха в дома на младата майка Милена Иванова с най-малкото бебе в селото – 7-месечният Виктор Христов.

Главни действащи лица във възстановката бяха „бабата“ – Галя Геновска, „акушер-гинекологът“ Кирил Гоцов, „помощникът на бабата“ Любомир Митков, момичета и невести от каменоделското селище.

С много настроение в дома на родилката „бабата“ нарече благопожелания за здраве и берекет. Тя върза на дясната ръчичка на бебето червено и бяло конче със сребърна монета и по традиция даде по късче от питката с мед на него и майка му.

Както повелява традицията, отпред на стълбите, бе пресъздаден ритуалът "измиване ръцете на бабата”. Тя ги избърса в полите на невестите, за да са плодовити и лесно да раждат. Майките от своя страна благодариха и дадоха своите обредни дарове на „бабата“ - в символична отплата за помощта.

С песни и хоро за здраве всички продължиха всеобщото веселие за празника.