„Мечкарската група“ е разделена на две части. Първата включва: жених, невяста, кум, кума, музиканти, танцьори, облечени в традиционни национални носии, като към групата влизат и мечка, мечкар и цигани. Втората част е на т. н. група „Звончари” и е ръководена от Войвода. Техните облекла са изработени от кожи, рога и други естествени материали.

Неизменим атрибут към костюмите са и звънците и клопотарите, различни по големина и звук, както и дървените геги, изработени от дрен и леска. Атрактивната „Мечкарска група“ е носител на престижни награди и отличия от фестивали в България и чужбина - Македония, Румъния, Сърбия, Гърция, Словения и други.