Прогнозната стойност на обществената поръчка е 21 414 152 лв. без ДДС. Тя е разделена на три обособени позиции. Срокът за приемане на офертите изтича в 17.30 ч. на 30 юли 2020 г.

В края на декември м.г. АПИ възложи проектирането и изпълнението на строително-монтажните работи на Участъците 7, 8 и 9 от АМ "Хемус" на основание чл. 14, ал. 1, т. 6 от Закона за обществените поръчки на "Автомагистрали" ЕАД. Договорът е на стойност 1 150 000 000 лв. без ДДС. Доизграждането на АМ "Хемус" е основен приоритет в Управленската програма на правителството, тъй като бъдещето на Северна България и модернизирането на региона е свързано със строителството на автомагистралата и осигуряването на бърза и безопасна пътна комуникация между София и Варна, се посочва в прессъобщението.

В момента в експлоатация са участъците от София до Боаза и от с. Белокопитово до Варна, с обща дължина от около 180 км. Неизградената част, започваща от п. в. "Боаза" и завършваща при с. Белокопитово, ще свърже вече построените участъци от двете страни на магистралата.