На лицето е съставен акт за неспазване на чл.71, т. 9 от Наредбата за управление на отпадъците и опазване на чистотата на територията на община Враца.

Проверките на Инспектората ще продължат.