Съгласно чл. 88 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж при определяне размера на удръжката се взема предвид общата сума от изплащаните пенсии и добавки, в това число пенсия и други плащания, отпуснати от чуждестранни осигурителни институти, ако пенсионерът получава такива, с изключение на добавката за чужда помощ по чл. 103 от КСО.

Възможните удръжки се разпределят съответно: когато пенсионерът получава до 300,00 лв. месечно – една седма част – или не повече от 42,85 лева; когато пенсионерът получава от 300,01 до 400,00 лв. месечно – една шеста част; когато пенсионерът получава от 400,01 до 500,00 лв. месечно – една пета част; когато пенсионерът получава от 500,01 до 700,00 лв. месечно – една трета част; когато пенсионерът получава над 700,01 лв. месечно – половината .

Източник: Pariteni.bg