Съгласно нормативните уредби, в закона е разписано, че при редовни закъснения на родителите да приберат децата си от училище, следва да бъде сигнализиран отдел "Закрила на детето" към дирекция "Социално подпомагане", заявиха от Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД).

След въвеждането на целодневното обучение в училищата, следобедните занимания са до 18 часа. А след 18?!... Приберете си детето от РПУ-то!

От ДАЗД обясняват, че според Закона за закрила на детето тези до 12-годишна възраст не трябва да бъдат оставяни без надзор от страна на своите настойниците, попечителите или други лица, които се грижат за тях.

Учебните заведения пък трябва да информират родителите за разписанието на часовете и целодневната организация, кога трябва да бъдат вземани и довеждани малчуганите, както и санкциите, които ще последват, ако не бъдат спазвани.

Когато родителят, без уважителна причина, не вземе своевременно детето си от училище или занималня след приключване на учебните часове, това може да бъде прието като оставяне без надзор. За агенцията обаче било много крайна мярка изпращането на детето в полицейско управление.

Според тях подобни закъснения могат да се дължат на трафика в големите градове, но родителят трябва да предупреди учителят. От ДАЗД препоръчват при възможност да се създаде организация до вземането на детето в рамките на работното време на училището, като то остава при дежурния учител или в библиотеката.


Източник: dnes.bg