Второто одобрено проектно предложение е на общинско предприятие „Социални дейности“. Дейностите ще се извършват в три стола на социалното предприятие – в Общината, Спортно училище „Св. Климент Охридски“ и в Средно училище „Никола Войводов“. Основната цел на проекта е създаване на ефективна работна среда за 3 лица с трайно намалена работоспособност, чрез преоборудване на работното място. С реализацията на проекта ще се постигне възможност за осъвременяване на знанията и уменията на лицата за работа със съвременна техника.

В рамките на проекта ще бъде закупено професионално кухненско оборудване, нови и съвременни уреди, които значително ще улеснят работните процеси, ще спестят физически усилия, ще са ефективни и икономически рентабилни. Стойността на отпуснатата субсидия е 23 954 лв.

Третият спечелен проект ще се реализира от общинско предприятие БКС и чрез него ще бъдат приспособени три работни места на лица, отговарящи за три различни зони в града: Централна градска част; обществени площи и площади и жилищните комплекси „Дъбника“ и „Сениче“. В рамките на проекта ще бъдат закупени електрически триколки с кош за придвижване и събиране на отпадъци, косачки за висока трева, роторна самоходна косачка, моторна телескопична прътова косачка и др. специализирана техника, чрез която ще се подобрят условията на труд на трима души с трайни увреждания, наети в общинското комунално предприятие. Проектът е на стойност 29 886 лв.