С нарушителя е сключено споразумение, маските са отнети в полза на държавата и са допуснати за свободно обращение, без да се облагат с вносно мито, на основание Регламент (ЕО) № 1186/2009. Защитните маски за лице остават на разпореждане на Българския червен кръст в склад на Агенция „Митници“. Заповедта на директора на Агенция „Митници“ е издадена на основание §30, ал. 2 и ал. 1 от Преходни и заключителни разпоредби на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.