Първият написан протокол е много кратък: "Днес, 11 октомври 1925 г. гражданите от село Мездра, Врачанска околия, на брой 34, събрани в прогимназията, под председателството на най-стария Ст. Ив. Чорбанов и при секретар Петър Горанов, след разменените мисли решиха да образуват в Мездра ученолюбиво дружество и читалище "Просвета". В настоятелството влизат: Ст. Ив. Чорбанов, Петър Горанов, Иван Кръстев, Пейо Митев, Андрей Филипов, Иван Тошев и Йордан Георгиев. В контролната комисия фигурират имената на: Георги Динков, Алекси Каменов, Никола Алипиев, Никола Николов и Никола Додов. В увеселителната комисия са избрани: Велчо Николов, Христо Георгиев и Никола Ил. Леонкев."

По-нататък през годините принос в развитието на читалището имат председателите: Йордан Кръстев, Пейо Митов, Дано Христов, Петко Начев, Никола Алипиев, Никола Джолов, Петър Младенов, Иван Братинов, Киро Киров, Цеца Павлова и сегашният председател Валентин Вълчев.

Огромна и всеотдайна е работата на дългогодишните секретари на читалището Радка Генчева, Цветан Марковски и Елза Митова.

Днес мездренското културно средище може и се гордее със 7-те самодейни и художествено-творчески колективи, които развиват дейност към читалището: Представителен танцов ансамбъл, Детски фолклорен състав "Мездренче", Женски народен хор, Група за стари градски песни "Мездрея", Танцова формация "Keep It Real", Литературен клуб "Христо Ботев" и Краеведско дружество.

Екипът на Media News честити празника на читалищните дейци с пожелание за здраве и вдъхновение в опазването на духа български! Честа 95-та годишнина!