Общата сума, която е изплатена на правоимащите лица, е в размер на 26 950 лв. Целевите средства са отпуснати в изпълнение на Решение №37/ 30.01.2020 г. на Общинския съвет, с което е приет бюджетът на Община Мездра за миналата година.

Еднократната финансова помощ се отпуска при условие, че поне един от родителите има настоящ и постоянен адрес на територията на община Мездра една година преди раждането на детето. Другото изискване е двамата родители да имат минимум средно образование.

Мярката беше въведена преди 13 години с решение на Общинския съвет. Впоследствие тази добра практика беше възприета и от други общини в България. Средствата за финансовото й обезпечаване се залагат ежегодно в общинския бюджет. През периода 2008-2020 г. Община Мездра е подпомогнала общо 1 601 родители, за което от местната хазна са заделени 507 600 лв.