Новият випуск учители в програмата на "Заедно в час"
Новият випуск учители в програмата на "Заедно в час"

Новите учители в региона са двама и ще преподават в партньорските училища в СУ "Христо Ботев"в гр. Козлодуй и ОУ "Христо Ботев" в с. Крушовица. Още четирима души продължават да преподават като учители втора година в програмата на организацията в СУ "Христо Ботев" гр. Козлодуй и ПГ по селско стопанство "Дунавска земя" с. Ковачица, обл. Монтана. Двама са и възпитаниците на програмата, които остават да преподават в региона. "Заедно в час" работи с училища партньори в областите Монтана и Враца от 2016 година.

Мисията на „Заедно в час“ е да открива, обучава и развива способни и мотивирани професионалисти, които работят дългосрочно за положителна промяна на образованието в България.


През учебната 2018/2019 г. новите мотивирани учители в програмата на “Заедно в час” са 64. Те ще преподават в 11 региона на страната - Велико Търново Враца, Ловеч, Монтана, Пазарджик, Плевен, Пловдив, Разград, София град, София област и Стара Загора. До момента през програмата на “Заедно в час” са преминали успешно 262 души. Основната част от тях остават професионално ангажирани в сферата на образованието чрез работа в училище, развиване на социално-предприемачески идеи, работа в граждански и застъпнически организации и др. “Заедно в час” изгражда силна общност от настоящи учители, възпитаници и ключови партньори от всички сектори, за да подпомогне наистина и дългосрочно достъпа до качествено образование на всяко българско дете.

Организацията е създадена по инициатива и с финансовата подкрепа на фондация „Америка за България“ и е част от глобалната мрежа за равен достъп до качествено образование Teach For All.