На втория въпрос: "Подкрепяте ли въвеждането на задължително гласуване на изборите и референдумите?”, положителен отговор са дали 3 333 или 66,8% от участвалите в допитването, 2 596 (24,2%) са против задължителното гласуване, а в 963 бюлетини (9%) липсва еднозначен отговор.

На третия въпрос: "Подкрепяте ли годишната държавна субсидия, отпускана за финансиране на политическите партии и коалициите, да бъде един лев за един получен действителен глас на последните парламентарни избори?“, с "Да” са отговорили 8 209 или 76,5% от избирателите, включили се в референдума, 1 448 (13,5%) са гласували с "Не“, а 1 071 (10%) не са дали еднозначен отговор.

Избирателната активност в община Мездра на националния референдум е 58,3%. От включените в избирателните списъци 18 758 гласоподаватели в допитването са участвали 10 935 души.

От тях в 14-те градски секции в Мездра са гласували 5 746 човека, което е малко над 57 на сто от избирателите в списъците. В 27-те съставни села на общината в референдума са гласували 5 189 души или 59,6% от хората с избирателни права.

Броят на недействителните бюлетини е 207, което е около 2% от всички бюлетини, пуснати в допитването.