Инициативният комитет от Боденец възнамерява да изгради зона за отдих на улица "Бачо Киро" в селото (на обща стойност 2 968.20 лв.), Кметство Игнатица - зрителски сектор на спортно игрище (4 989.40 лв.), Читалището в Долна Кремена - да санира помещенията на библиотеката в селото (3 362 лв.), Кметство Зверино - да ремонтира и преоборудва детска площадка в кв. "Оданат" (4 925.40 лв.), Кметство Очин дол - да направи кът за отдих и оформи околните пространства (4 910 лв.), Кметство Люти дол - да изгради зона за отдих и градинка в парк "проф. Иван Йорданов" (4 677.15 лв.), а Кметство Дърманци - да създаде зона за отдих в селото (4 998.50 лв.).

Средствата, необходими за реализирането на 7-те одобрени проекта, са в размер на 30 800 лв., а крайният срок за изпълнение на малките местни инициативи - 31 октомври.

Поради изчерпване на лимита на бюджета на програмата от 30 хил. лв., останалите 9 проектни предложения - тези на Читалищата в Руска Бела, Оселна и Типченица и на Кметствата в Брусен, Ребърково, Върбешница, Царевец, Люти брод и Типченица, останаха "под чертата".

Окончателното решение беше взето с 12 гласа "за", 1 "против" и 4 "въздържали се", при двама не гласували, от присъстващите в този момент в залата 19 съветници.