Средствата са разпределени както следва – 45 семейства са получили еднократна помощ от 350 лв за раждането на първо дете, 18 са получили по 300 лв за второ дете и 1 семейство –100 лв,за раждането на трето дете.

Условията за отпускането на помощта са поне единият от семейството да е с настояща адрес на територията на общината не по-малко от 1 година преди раждането на детето както и двамата родители да имат минимално средно образование.

Помощта се отпуска до една година след раждане/осиновяване на детето.