За над 550 деца в община Белоградчик ще удари училищният звънец. Три са училищата в община Белоградчик - Начално училище „Васил Левски”, СУ „Христо Ботев” и ОУ „Васил Априлов” в с. Рабиша. 56 първокласници ще прекрачат за пръв път прага на начално училище „Васил Левски”. Тази година те са разпределени в 2 паралелки. Общо 216 ученици ще се обучават през тази учебна година в училището. От тях 14 ще пътуват от съседни населени места. В училището е приключил ремонтът, получени са вече и всички необходими учебници и тетрадки. В началното училище функционира и една подготвителна група, в която тази учебна година ще се обучават 23 деца.

В СУ „Христо Ботев” общия брой ученици, записали се до момента е 308. 46 са учениците, които са се записали в 5-ти клас. В 8 клас и тази година учениците ще се обучават в една профилирана паралелка и в една професионална. Новата учебна година в средното училище ще започне с непълни паралелки в 7 клас със 17 ученици, 9а, която е профилирана с профил „икономическо развитие” - 17 ученици и 9б също профилирана паралелка с професия „Монтьор на транспортна техника” е с 13 ученици.

Непрофилираната паралелка в 10 клас е със 17 ученици, както и двете паралелки 11 клас - съответно с16 ученици и 14 ученици. И началното и средното училище започват учебната година с временно изпълняващи длъжността директор и предстои конкурс за заемане на овакантените места.В ОУ „Васил Априлов” в с. Рабиша до момента са се записали 39 ученици.

Това е единственото училище, разположено извън общинския център - Белоградчик. В него се обучават деца от съседните села на общината и региона. Паралелките до седми клас са слети, 7 клас е самостоятелен и се състои от 14 ученици. За децата в училището се осигурява закуска и обяд.Във всички училища от общината учебната година ще започне с необходимия брой висококвалифицирани преподаватели.